GABINET INFORMACJE 
 
Rejestracja: Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
  7:30 - 11:30
  7:30 - 11:30
13:00 - 17:00
  7:30 - 11:30
   

Przyjęcia:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek

  8:00 - 13:40
  8:00 - 13:40
13:00 - 18:40
  8:00 - 13:40
   
         
Telefon: (061) 832-90-03