Specjalistyczny Gabinet Lekarski
Ginekologiczno - Położniczy

Krzysztof Podsiadło
61 - 444 Poznań, ul.Bukowa 1

Telefon: (061) 832 - 90 - 03

Gabinet świadczy bezpłatne usługi w ramach kontraktu z
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu